Hợp chất của cây Sâm Ngọc Linh loại sâm tốt nhất thế giới

thành phần sâm ngọc linh quảng nam
Đánh giá post

Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định thành phần hợp chất của Sâm Ngọc Linh bao gồm: 52 Saponin Triterpen, 7 hợp chất polyacetylen có tính kháng khuẩn và phòng chống ung thư17 acid béo đặc biệt là acid béo không no như: Oleic , Linoleic, Linolenic  và 18 acid amin trong đó 8 acidamin cần thiết cho cơ thể và các acid amin chống lão hóa tế bào có tỷ lệ rất cao và còn chứa 20 nguyên tố đa vi lượng

Nội dung

Hợp chất saponin của Sâm Ngọc Linh

Hợp chất saponin được xem là thành phần hoạt chất chủ yếu của cây Sâm Ngọc Linh cũng như của các loài sâm khác trên thế giới, nó quyết định tác dụng bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. 

Hợp chất của cây sâm Ngọc Linh từ dưới đất

 • Thân rễ và rễ củ của Sâm Ngọc Linh hoang dại đã phân lập và xác định được cấu trúc protopanaxadiol oxid II và 52 hợp chất saponin bao gồm 26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenoside-R1-R24 và 20- O-Me-G.Rh.
hợp chất của cây sâm Ngọc Linh
Củ sâm Ngọc Linh hơn chục năm tuổi
 • Các saponin dammaran được xem là hoạt chất quyết định cho các tác dụng sinh học có gía trị cũng chiếm một tỉ lệ rất cao về hàm lượng và số lượng trong thành phần hợp chất saponin của Sâm Ngọc Linh (50/52saponin được phân lập)
 • Trong đó các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxadiol gồm 22 hợp chất với các đại diện chính là: ginsenoside-Rb1, -Rb3, -Rd.
 • Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxatriol gồm 17 hợp chất với các đại diện chính là: ginsenoside- Re, -Rg1, notoginsenoside –R1
 • Các saponin có cấu trúc ocotillol gồm 11 hợp chất với các đại diện chính là: majonoside –R1 và –R2. Đặc biệt M-R2 chiếm gần 50% hàm lượng saponin toàn phần từ phần dưới mặt đất của Sâm Ngọc Linh và trở thành 1 hợp chất chủ yếu của Sâm Ngọc Linh so với thành phần saponin trong các loài sâm khác trên thế giới và gấp 48 lần hiệu suất chiết được từ Đại diệp tam thất(Panax japonicum C.A. Mey. Var.major (Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng).
 • Hai saponin dẫn chất của acid oleanolic chỉ chiếm một tỉ lệ rất thấp với hemsloside –Ma3 được phát hiện đầu tiên trong một loài Panax thuộc họ Nhân sâm. Hợp chất này trước đây đã được phân lập từ Hemsleya macrosperma C.Y.Wu họ Bầu bí (Cucurbitaceae).

Phần trên mặt đất:

 • Thân, lá của Sâm Ngọc Linh có 19 saponin damaran đã được phân lập, gồm 11 saponin đã biết và 8 saponin có cấu trúc mới đặt tên là vinaginsenosid-L1-L8.
Thành phần hợp chất của Sâm Ngọc Linh
Lá sâm chứa nhiều saponin rất tốt cho sức khỏe

So sánh hàm lượng saponin của 4 loại sâm tốt nhất thế giới:

Loại aglycon Panax (sâm Hàn Quốc) Panax notoginseng (Sâm bắc Mỹ) Panax quinquefolius ( Sâm Trung Quốc) Panax vietnamensis (Sâm Ngọc Linh)
20(S)-ppd 2,9 2,1 2,7 3,1
20(S)-ppt 0,6 2,4 1,2 2,0
Ocotillol 0,04 5,6
Oleanolic acid 0,02 0,07 0,09
Hiệu suất toàn phần(%) 3,5 4,5 4,0 10,8

Ghi chú : 20(S)-ppd:20(S)-protopanaxadiol; 20(S)-ppt: 20(S)-protopanaxatriol

Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxadiol:

Tên Túy R1 R2 Hiệu suất(%)
G-Rb1* A -Glc2- Glc -Glc6- Glc 2,0
G-Rb2 A -Glc2- Glc -Glc6-Ara(p) 0,012
G-Rb3* A -Glc2- Glc -Glc6-Xyl 0,11
G-Rc A -Glc2- Glc -Glc6-Ara(f) 0,013
G-Rd* A -Glc2- Glc -Glc 0,87
PG-RC1 A -Glc2- Glc6 -Ac -Glc 0,001
GY-IX A -Glc -Glc6-Xyl 0,002
GY-XVII A -Glc -Glc6- Glc 0,036
Q-R1 A -Glc2- Glc6-Ac -Glc6- Glc 0,012
Q-R1 A -Glc2- Glc2-Xyl -Glc6- Glc 0,072
M-F1 B -Glc2- Glc -Glc 0,001
VG-R3 H -Glc2- Glc -Glc 0,009
VG-R7 A -Glc2- Glc2-Xyl -Glc 0,01
VG-R8 C -Glc2- Glc -Glc 0,004
VG-R9 B -Glc2- Glc -Glc 0,004
VG-R13 E -Glc2- Glc -Glc 0,002
VG-R24 A -Glc2-Xyl -Glc 0,001
VG-R23 A Glc2- Glc -Ara 0,001
VG-R22 A -Glc2- Glc -Xyl 0,001
VG-R16 D -Glc2- Glc -Glc 0,003
VG-R21 G -Glc2- Glc -Glc 0,001
VG-R20 F -Glc2- Glc -Glc 0,003

Ghi chú: *: các saponin chính: G= ginsenoside; PG= pseudo-ginsenoside; GY= gypenoside; Q=quinquenoside; N= notoginsenoside; M= majonoside; VG= vinaginsenoside. 

Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxatrol:

Tên Túy R1 R2 R3 Hiệu suất(%)
G-Re* I -H  -Glc2-Rha – Glc 0,17
20-glc-G-Rf I -H  -Glc2-Glc -Glc 0,01
G-Rg1* I -H  -Glc -Glc 1,37
G-Rh1 (I)20(R),20(S) -H -Glc -H 0,008
G-Rh1 I -H -Glc -H 0,021
PG-RS1 I -H -Glc2-Rha-6Ac -Glc 0,013
N-R1* I -H -Glc2-Xyl -Glc 0,36
N-R6 I -H -Glc -Glc6-a -Glc 0,01
VG-R4 I -H -Glc2-Glc -H 0,004
VG-R12 K -H -Glc -H 0,005
VG-R15 J -H -Glc -Glc 0,003
VG-R17 K -H -Glc -Glc 0,002
VG-R18 K -H -Glc -Glc 0,002
VG-R19 L -H -Glc2-Glc -Glc 0,006
OMe-GRh1 I -H -Glc -CH3 0,015
VG-R25 G -H -Glc -Glc 0,003
G-RH4 M -H -Glc -H 0,014

Ghi chú: *: các saponin chính yếu trong thành phần saponin dẫn chất protppanaxatriol Glc: b-D-glucopyranosyl; a-Glc: a-glucopyranosyl; GlcA: b-D-glucoronopyranosyl; Rha: a-L-rhamnopyranosyl; Xyl: b-D-xylopyranosyl; Ara: a–arabinopyranosyl; Ara(f): a-L-arabinofuranosyl; Ara(p): a-L-arabinopyranosyl; Ac: acetyl.

thành phần dược chất của sâm Ngọc LinhCác saponin có cấu trúc ocotillol và dẫn chất của acid oleanolic:

Tên Tuý R1 R2 Hiệu suất(%)
PG-RT4 N -Glc CH3 0,065
24(S)-PG-F11 N -Glc2-Rha CH3 0,005
M-MR1* N -Glc2-Glc CH3 0,14
M-MR2* N -Glc2-Xyl CH3 5,29
VG-R1 N -Glc2-Rha-6Ac CH3 0,033
VG-R2 N -Glc2-Xyl-6Ac CH3 0,014
VG-R5 N -Glc2-Xyl4-6Ac CH3 0,008
VG-R6 N -Glc2-Xyl-6Ac CH3 0,006
VG-R14 N -Glc2-Xly CH2OH 0,02
VG-R10 O -Glc CH3 0,07
VG-R1 O -Glc2-Xyl CH3 0,03

Acid oleanolic:

Tên Túy R1 R2 Hiệu suất(%)
G-R0 P -Glc2-Glc -Glc 0,038
H-Ma3 P -Glc2-Glc-3Ara(p) -Glc 0,05

Ghi chú: H= hemsloside

Hợp chất polyacetylen

 • Trong thành phần hợp chất của Sâm Ngọc Linh có 7 hợp chất đã được phân lập, 5 hợp chất đã được xác định cấu trúc với panaxynol và heptadeca-1,8(E)-dien-4,6-diyn-3,10-diol là 2 polyacetylen chính yếu.
 • Hai hợp chất mới là 10 acetoxy-heptadeca-8€-en-4,6-diyn-3-ol và heptadeca1,8(E),10(E)-trien-4,6-diyn-3,10-diol[3,6,7,11,12,33-35].

Thành phần axit béo.

Các chất béo được tìm thấy trong thành phần hợp chất của Sâm Ngọc Linh: Acid caprylic, Acid capric, Acid lauric 0,22%, Acid myristic 1,33%, Acid pentadecausic 0,40%, Acid palmitic %, Acid palmitoleic, Acid heptadecausic 1,13%, Acid stearic 4,48%, Acid oleic 13,26%, Acid linoleic 40,04%, Acid linolenic 2,61%, Acid arachidic 1,51%.

Thành phần axit amin

Thành phần hợp chất của Sâm Ngọc Linh có chứa 18 acid amin, trong đó 8 acid amin thiết yếu:

STT Acid amin Acid amin (%) amin thủy giải (%)
1 Tryptophan 10,20
2 Lysin 17,90 5,29
3 Arginin 46,66 12,90
4 Histidin 1,02 2,59
5 Axit Aspartic 7,60 10,38
6 Threonin 1,20 5,19
7 Serin 5,12 5,19
8 Axit Glutamic 2,05 6,49
9 Prolin 3,07 15,58
10 Glycin 4,10 5,19
11 Alanin 5,19
12 Cystin 1,53 Vết
13 Valin 0,51 1,29
14 Methionin 0,51 Vết
15 Isoleucin 1,02 2,59
16 leucin 1,02 5,19
17 Tyrosin 0,51 6,49
18 Phenylanin 0,51 6,49

Thành phần các nguyên tố vi đa lượng

Thành phần hợp chất của Sâm Ngọc linh có chưa 20 nguyên tố đa vi lượng cần thiết cho con người.

STT Nguyên tố vi lượng Hàm lượng(ppm)
1 K 9349,19
2 Ca 2844,74
3 Mg 1950,19
4 Fe 491,21
5 Sr 169,87
6 Ti 120,65
7 B 140,00
8 Rb 91,62
9 Mn 68,1
10 Zn 26,11
11 Br 17,27
12 Ni 10,61
13 Cu 6,23
14 Y 1,51
15 Cr 4,10
16 I 0,24
17 Co 0,15
18 As 0,10
19 Se 0,05
20 Hg 0,04

Các thành phần khác:

Hợp chất Sterol:

 • β – Sitosterol và daucosterin (β – Sitosteryl – 3 – o – β –D – glucopyranosid)

Hợp chất Gluxit: ( định lượng theo phương pháp Bertran).

 • Đường tự do: 6,19%
 • Đường toàn phần: 26,77%

Các thành phần khác: ( trong thân rễ và rễ củ tươi).

 • Tinh dầu: 0,05 – 0,10%
 • Sinh tố C: 0,059%.

Tim hiểu bài viết: Tác dụng tuyệt với của sâm Ngọc Linh

Đặt hàng trực tiếp

Hotline 1: 0935 690 890

Hotline 2: 0365 690 890

Fanpage: Sâm Tuấn Hằng

Youtube: Sâm Tuấn Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0935690890