cây giống dược liệu

Cây giống với xuất xứ chuẩn khối núi Ngọc Linh, tỉ lệ sống cao. Không mất nhiều công chăm sóc

Hạt giống dược liệu

Hạt giống xịn tỉ lệ nảy mầm >90%